תנאי שימוש

 1. הקדמה

  ברוכים הבאים לאתר של סוכנות התיווך “יש נדל”ן” (להלן: “האתר” ו“יש נדל”ן” בהתאמה).

  השימוש באתר, ובכלל זה בתכנים הכלולים בו ובשירותים שהוא מציע, מעיד על הסכמתך לתנאים אלה וכן לתנאים נוספים המופיעים באתר, לרבות מדיניות הפרטיות וכן הוראות וכללים נוספים שייתכן ויוצגו בפנייך במהלך השימוש באתר (יחדיו: “תנאי השימוש”). הנך מתבקש לקרוא את תנאי השימוש בקפידה, שכן הם מגדירים את זכויותייך וחובותייך ביחס לשימוש באתר. תשומת ליבך כי תנאי השימוש עשויים להשתנות מעת לעת וכי מוטלת עליך החובה להתעדכן בהם.

  תנאי השימוש חלים על השימוש באתר באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (דוגמת טלפונים חכמים, שעונים חכמים, מחשבי לוח למיניהם וכו’). כמו כן, הם חלים על השימוש באתר בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחר.

  תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

  בתנאים אלה, המונח “תוכן” ו/או “תכנים” כוללים מידע מכל מין וסוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual), או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כל תמונה, צילום, איור, הנפשה (animation), תרשים, דמות, הדמיה, דגימה (sample), סרטון, קובץ קולי וקובץ מוזיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר (format), פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon).

  הכותרות לתנאי השימוש הן לצורכי נוחות בלבד, ואין להתחשב בהן בעת פירוש הוראה כלשהי מהוראותיהם או תוקפם.

  הנך מתחייב לשפות את “יש נדל”ן” בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו לה – ובכלל זה שכ”ט עו”ד והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש אלה.

 2. קניין רוחני

  כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, בשירותים הניתנים בו ובכל תוכן הכלול בו הן של “יש נדל”ן” בלבד, או של צדדים שלישיים אחרים, שהתירו ל”יש נדל”ן” להשתמש בהם. אין להעתיק, להפיץ, לבצע בפומבי, לשדר, להעמיד לרשות הציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ”ל, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי, בין אם אלקטרוניים, ממוחשבים, מכניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מ”יש נדל”ן” או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן).

 3. אחריות “יש נדל”ן”

  התכנים המוצגים באתר הינם בבעלותם הבלעדית של “יש נדל”ן” ואין לעשות בהם שימוש אשר נוגד את האמור בתקנון זה, למעט במקרים בהם צוין אחרת או במקרים בהם צוין כי זכויות היוצרים שייכים לגוף חיצוני. במקרים אלו יש לבדוק מהם תנאי השימוש בקישור המצורף ולפעול על פי המצוין באתר החיצוני לו שייכים התכנים.

  השימוש באתר “יש נדל”ן” ובכל תוכן בו ייעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש ו”יש נדל”ן” לא תישא באחריות לכל נזק ישיר או עקיף שייגרמו לך או למי מטעמך או לכל צד שלישי אחר, לרבות כל הפסד, אובדן או הוצאה, הקשורים, או נובעים, במישרין או בעקיפין עם האתר וכל תוכן הכלול בו.

  התוכן והשירותים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי “יש נדל”ן” בגין תכונות התכנים, השירותים והאתר, יכולותיהם, מגבלותיהם, הכללים הנוהגים לגביהם והתאמתם אליך ולצרכיך.

  האתר כולל מידע ותכנים בתחומים שונים, לרבות תחומים מקצועיים, משפטיים או הכרוכים במומחיות כזו או אחרת. למען הסר ספק, מובהר כי התכנים באתר נועדו לספק מידע כללי והכוונה בלבד. השימוש באתר ובתכנים המתפרסמים בו אינו מהווה תחליף לייעוץ, עצה, חוות דעת מקצועית או התייעצות עם מומחה בתחום הרלוונטי, אם נדרש. כל החלטה שתקבל ביחס לתוכן המתפרסם באתר, או השימוש בו, היא באחריותך המלאה בלבד.

  ויודגש: ייעוץ מקצועי נכון תלוי בעובדותיו המדויקות של כל מקרה ומקרה. התכנים באתר אינם מהווים תחליף לייעוץ כזה. תכנים אלה אינם תחליף לייעוץ מקצועי במקום בו הוא נדרש, לכן יש להתייחס אליהם בזהירות המתבקשת. ההחלטה באם להסתמך על תכנים שפורסמו באתר או לפעול על פיהם, היא באחריותו המלאה והבלעדית של המשתמש והוא האחראי הבלעדי לכל פעולה כאמור ו/או לתוצאותיה.

  אנו שואפים לספק לכם את המידע המוצג באתר ללא הפרעות, אך ייתכנו, בשל שיקולים טכניים, תקלות צד ג’ או אחרים והפרעות בזמינות האתר, ולכן איננו יכולים להתחייב כי האתר יהיה זמין לכם בכל עת ולא יינתן כל פיצוי כספי או אחר בשל הפסקת השירות / הורדת האתר.

 4. פרטיות

  השימוש באתר אינו כרוך ברישום או במסירת פרטים ומידע אישי. עם זאת, אזורים שונים באתר, כגון האזור המיועד ליצירת קשר עם “יש נדל”ן” באמצעות טופס קשר מקוון המצוי באתר, עשויים להיות כרוכים ברישום ומסירת פרטים ומידע אישי, כגון שם מלא, טלפון, כתובת דוא”ל ופרטים נוספים לפי הצורך ונסיבות העניין.

  עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים ואתה מאשר בזאת את נכונות הפרטים שמסרת. הפרטים והמידע האישי שתמסור, וכן פרטים נוספים אודות שימושך באתר, יישמרו על-ידי “יש נדל”ן”.

  אינך חייב על-פי חוק למסור את הפרטים והמידע האישי. מסירתם תלויה בהסכמתך וברצונך החופשי – אולם מסירת פרטים שגויים, או אי מסירת מלוא הפרטים הנדרשים, עלולים למנוע ממך את האפשרות להשתמש בחלק משירותי האתר, לפגוע באיכות השירות הניתן לך וכן לפגוע ביכולת ליצור איתך קשר, במידת הצורך.

  כאשר אתה מוסר מידע אישי של צד שלישי, אתה מצהיר כי קיבלת את הסכמתו המפורשת למסירת המידע ל”יש נדל”ן”, לשם השימוש במידע זה בהתאם לתנאי שימוש אלו.

  בעת שתשתמש באתר, עשויה “יש נדל”ן” לאסוף מידע על נוהגיך ביחס לשימוש באתר, לרבות תכנים שטענת, מידע שקראת, העמודים שבהם צפית, השירותים שעניינו אותך, מקום המחשב ונתוני כתובת האינטרנט (IP address) שבאמצעותם ניגשת לאתר, סוג מערכת ההפעלה המשמשת אותך, סוג מכשיר הקצה שברשותך ועוד. בנוסף, “יש נדל”ן” רשאית לאסוף ולהסתייע בשירותיהם של צדדים שלישיים כדי לאסוף ולנתח מידע אנונימי, סטטיסטי, או מצרפי (אגרגטיבי) בקשר עם השימוש באתר, לרבות מידע הנוגע לפעילותך באתר.

  בפרטים ובמידע האישי שתמסור ובפרטים שתאסוף “יש נדל”ן” במהלך השימוש שתעשה באתר, ייעשה שימוש בהתאם להוראות תנאי שימוש אלו על פי הוראות כל דין, למטרות הבאות –

  • כדי לאפשר לך להשתמש באתר, בתכנים הכלולים בו ובשירותים שהוא מציע;
  • כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים באתר ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים וציפיותיהם וכן לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש את “יש נדל”ן” לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית;
  • ליצירת קשר איתך כש”יש נדל”ן” סבורה שקיים צורך בכך;
  • לצורך ניתוח, בקרה ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים. מידע זה לא יזהה אותך אישית;
  • לשם תפעולו התקין ופיתוחו של האתר;
  • כדי לאכוף את תנאי השימוש באתר, על-מנת למלא אחר דרישות כל חוק, תקנה או דבר חקיקה אחר וכן על-מנת לסייע לרשויות מוסמכות ולכל צד שלישי, כש”יש נדל”ן” סבורה בתום-לב כי עליה לעשות כן;
  • לכל מטרה אחרת, המפורטת בתנאי השימוש.

  “יש נדל”ן” לא תעביר לצדדים שלישיים את המידע האישי שמסרת והפרטים שנאספו על פעילותך באתר, אלא במקרים שלהלן –

  • ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של שירותי האתר;
  • אם תפר את הוראות תנאי השימוש באתר, או אם תבצע באמצעות האתר, או בקשר עמו, פעולות הנחזות על ידי “יש נדל”ן” כמנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה;
  • אם יתקבל בידי “יש נדל”ן” צו שיפוטי, או דרישה של רשות המוסמכת לכך, המורה לה למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לצד שלישי;
  • בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין “יש נדל”ן” ו/או מי מטעמה;
  • “יש נדל”ן” תהא רשאית להעביר את פרטיך והמידע שנאסף בעקבות השימוש שעשית באתר לחברות או לארגונים אחרים הקשורים אליה ובלבד שהם ישתמשו במידע זה רק על-פי הוראות תנאי שימוש אלו;
  • אם “יש נדל”ן” תארגן את פעילותה או את פעילות האתר במסגרת אחרת וכן במקרה שתשנה את המבנה המשפטי, לרבות במקרה בו תעביר את פעילות האתר ו/או כל חלק ממנו לצד שלישי – היא תהא זכאית להעביר לגוף החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך ובלבד שגוף זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות תנאי שימוש אלו;
  • על-פי בקשתך המפורשת.

  באתר עשוי להיעשות שימוש ב’עוגיות’ (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, לרבות כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות, לצרכי אבטחת מידע ועוד.

  ‘עוגיות’ (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במכשיר הקצה המשמש אותך. ה-Cookies יכולים להכיל מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים, מידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד.

  “יש נדל”ן” מייחסת חשיבות רבה לאבטחת מידע ועושה כל שביכולתה להגן על פרטי המשתמשים הרשומים באתר. עם זה, “יש נדל”ן” אינה מתחייבת, ואינך יכול באופן סביר לצפות לכך, שהשירותים ומערכות המידע המשמשות אותה יהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. בעצם השימוש באתר ובשירותיו, אתה מודע ומסכים למגבלות אלו. במקרים בהם יעלה בידיו של צד שלישי להשיג גישה למידע, מוסכם בזאת כי לגולשים, משתמשים וחברים באתר לא תהא כל תביעה, טענה או דרישה כלפי “יש נדל”ן”.

 5. קישורים

  באתר קיימים קישורים (“לינקים”) לעמודים שונים ברשת האינטרנט, התכנים אינם מתפרסמים על ידי “יש נדל”ן” או מטעמה ו”יש נדל”ן” אינה שולטת או מפקחת עליהם. הקישורים מאפשרים לך למצוא תכנים המתפרסמים ברשת האינטרנט. העובדה שהאתר מקשר לתכנים אלה אינו מעיד על הסכמת “יש נדל”ן” לתוכנם ואינו מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, לנוהגי בעלי התכנים בתחום הפרטיות ולכל היבט אחר הכרוך בתפעולם. יתכן שתמצא שתכנים אלה אינם הולמים את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנם, או סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים.

  קישורים לאתר חיצוניים אינם מהווים ערובה כי מדובר באתרים בטוחים, איכותיים או אמינים וביקור בהם נעשה על דעתך האישית בלבד ונמצאים בתחום האחריות הבלעדי של המשתמש באתר. “יש נדל”ן” אינה אחראית לתכנים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.

  “יש נדל”ן” איננה מתחייבת כי הקישורים יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל. “יש נדל”ן” רשאית להסיר מהאתר קישורים שנכללו בהם בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים – הכל, לפי שיקול דעתה המוחלט.

  אין לקשר לאתר מכל אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.

  אין לקשר לתכנים מהאתר, שאינם דף הבית של האתר (“קישור עמוק”) ואין להציג, או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף האינטרנט במלואו וכפי שהוא (AS IS), כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר. במסגרת זו, חל איסור לקשר לתכנים מהאתר במנותק מדפי האינטרנט שבהם הם מופיעים באתר(למשל: אסור לקשר לסרטון וידאו באתר, אלא רק לעמוד במלא בו הוא מופיע).  כמו כן על כתובתו המדויקת של דף האינטרנט באתר להופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמש. אין לשנות, לסלף או להסתיר כתובת זו ואין להחליפה בכל כתובת אחרת.

  “יש נדל”ן” רשאית להורות לך לבטל כל קישור עמוק כאמור לפי שיקול דעתה הבלעדי. במקרה זה תבטל את הקישור העמוק לאלתר ולא תהיה לך כל טענה, דרישה או תביעה כלפי “יש נדל”ן” בעניין זה.

  “יש נדל”ן” לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים, שנעשו על ידך ומתחייב לשפות את “יש נדל”ן” בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.

 6. שינויים והפסקת פעילות

  “יש נדל”ן” רשאית לשנות מעת לעת את תנאי השימוש באתר, ושינויים כאמור ייכנסו לתוקפם מיד עם הטמעתם בתנאי שימוש אלה. המשך השימוש באתר לאחר השינוי בתנאים, מעיד על הסכמתך לתנאים החדשים. אם אינך מסכים עם הנוסח המעודכן של תנאי השימוש המעודכנים, עליך לחדול מלעשות שימוש נוסף באתר. בכל עת תוכל לעיין בתנאים העדכניים באמצעות לחיצה על הקישור המתאים באתר.

  “יש נדל”ן” רשאית לשנות מעת לעת את מבנה האתר, המראה שלו ועיצובו, את היקף וזמינות התכנים והשירותים בו, ותהא רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר – והכול, ללא צורך להודיע על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של רשת האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו”ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי “יש נדל”ן” בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

  מבלי לגרוע מן האמור לעיל “יש נדל”ן” תהא רשאית להפסיק בכל עת את מתן השירותים באתר, כולם או מקצתם. במידת האפשר, תפרסם “יש נדל”ן” הודעה מקדימה באתר על הפסקת השירותים זמן סביר מראש.

 7. דין וסמכות שיפוט

  על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהמסמכים המחייבים, או מהאתר, מוקנה באופן בלעדי לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב, ישראל.

  “יש נדל”ן” מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכויותיהם של משתמשי האתר ואחרים. אם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, נא פנה אלינו ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בהקדם.

קבלו ייעוץ חינם
השאירו פרטים ומומחי הנדל"ן שלנו ידברו איתכם בקרוב
דילוג לתוכן